HMS

Miljøplan for Stavangerregionen Havn
2016-2017

Overordnet mål
Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester.
Vi skal ha et bevisst forhold til vår miljøpåvirkning, og dette skal være sterkt forankret i ledelsen.
Vi skal begrense klimapåvirkning, redusere ressursbruk og lokal miljøpåvirkning.
Vi skal legge til rette for effektive og miljøriktige tjenester på alle våre havneanlegg.
Vi skal bevisstgjøre og følge vår miljøplan, både internt og eksternt.

Målområder Tiltak / ressurser
Miljøstyring Tilpasse miljøpolitikk/plan til eierkommuner
Konkurranseevne, effektivitet og forbedret miljøprofilering/tilrettelegging
Deltakelse på GreenPort etc
Forebyggende vedlikehold og forbedringsarbeid
Energi Kartlegge Energiforbruk
Utrede energibesparende tiltak
Søke Enova midler
Iverksette energibesparende tiltak på havneanlegg
Klimautslipp Ved anskaffelser vektlegge miljøvennlige alternativ
Rabattere skip med miljøvennlig teknologi
Landstrøm skip Kartlegge alternativer
Utlyse anbudskonkurranse for landstrøm offshore fartøy
Støy God oppfølging
Utfører målinger
Strategisk støykartlegging
Avfall Avfallsplan
Øke sorteringsgrad
God skilting og funksjonelle avfallsstasjoner
Beredskap Gjennomføre jevnlige beredskapsøvelser
Anskaffelse Ha et bevisst forhold til hvordan anskaffelser kan påvirke miljøavtrykket

Last ned Miljøplan 2016-2017 (pdf).

Støy

Havnene i regionen har en omfattende aktivitet som inkluderer både offentlige og private havneavsnitt og kaier. Støyreduksjon er en viktig del av arbeidet som gjøres i de ulike havnene, og tiltak vurderes fortløpende. Sjeneres du av støy som følge av arbeidet som gjøres i en av våre havner, vennligst ta kontakt med havnevakten på telefon 51 50 12 01.

Rapport, strategisk støykartlegging 2017

Støysonekart 1-7

 

ISPS

Mekjarvik, Vågen, Bekhuskaien, Siriskjær, Sola Havn (Risavika Øst) og Utenriksterminalen i Risavika har status som ISPS-terminaler. ISPS er en internasjonal klassifisering med mål om å ivareta sikkerheten for skip og havner over hele verden. Alle som skal inn på en ISPS-terminal må vise godkjent adgangskort og benytte synlighetsklær, og operatører på havneterminalen må klarere sine kunder og besøkende.

Spørsmål om havnesikring:

Kontakt sikkerhetssjef Arvid B. Nygaard på 916 43 080 / 51 50 12 01 eller abn@stavanger.havn.no.

Skal du levere last eller utstyr til fartøyer som ligger i et av ISPS-områdene?

Kontakt Maritimt servicesenter på 51 50 12 01 eller havneoppsyn@stavanger.havn.no.

Søknad om ID-kort eller kjøretillatelser:

Kontakt sikringskoordinator Steffen Mikalsen på 51 50 12 19 eller security@stavanger.havn.no

Sikkerhetsvederlag

Fartøy som benytter de ISPS-sertifiserte kaiområdene betaler et vederlag på 30 % av beregnet kaiavgift.

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!