HMS

Miljøplan for Stavangerregionen Havn
2020-2023

Stavangerregionen Havn har en viktig rolle som samfunnsbygger og har et ansvar for å bidra til at eierkommunene oppnår sine miljø- og klimamål.

I henhold til gjeldende strategiplan skal SRH arbeide for en grønn profil gjennom å ha miljøet i fokus internt og eksternt, i bygg og på kai, ha grønne havnetjenester til internasjonal standard og være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer.
Stavangerregionen Havn har ca 50 000 årlige anløp, over 5500 meter med kai, 680 000 m2   landareal med tilhørende bygningsmasse og nærmere 500 000 cruisegjester. Dette medfører forbruk av vann, drivstoff og energi, bruk av materialer og kjemikalier, produksjon av avfall og avløp, støy og utslipp til luft og sjø.

Gjennom miljøplan 2020-2023 vil SRH øke bevisstheten om hvordan havnerelatert virksomhet påvirker miljøet, og gjennom tiltakene i planen bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Miljøplanen er et levende dokument som oppdateres og detaljeres kontinuerlig som en del av oppfølgingen  . Miljøplanen rapporteres halvårlig til styret og årlig  til eierkommuner som en del av årsrapporten.

Miljøplan 2020-2023 er basert på de av FNs bærekraftsmål som er mest nærliggende for drift og utvikling av havn. For hvert av bærekraftsmålene er det formulert en hovedmålsetning for Stavangerregionen havn. Hvert bærekraftsmål har tilhørende tiltak og indikatorer for måloppnåelse

Last ned Miljøplan 2020-2023 (pdf).

Støy

Havnene i regionen har en omfattende aktivitet som inkluderer både offentlige og private havneavsnitt og kaier. Støyreduksjon er en viktig del av arbeidet som gjøres i de ulike havnene, og tiltak vurderes fortløpende. Sjeneres du av støy som følge av arbeidet som gjøres i en av våre havner, vennligst ta kontakt med havnevakten på telefon 51 50 12 01.

Rapport, strategisk støykartlegging 2017

Støysonekart 1-7

ISPS

Mekjarvik, Vågen, Bekhuskaien, Siriskjær, Sola Havn (Risavika Øst) og Utenriksterminalen i Risavika har status som ISPS-terminaler. ISPS er en internasjonal klassifisering med mål om å ivareta sikkerheten for skip og havner over hele verden. Alle som skal inn på en ISPS-terminal må vise godkjent adgangskort og benytte synlighetsklær, og operatører på havneterminalen må klarere sine kunder og besøkende.

Spørsmål om havnesikring:

Kontakt sikkerhetssjef Arvid B. Nygaard på 916 43 080 / 51 50 12 01 eller abn@stavanger.havn.no.

Skal du levere last eller utstyr til fartøyer som ligger i et av ISPS-områdene?

Kontakt Maritimt servicesenter på 51 50 12 01 eller havneoppsyn@stavanger.havn.no.

Søknad om ID-kort eller kjøretillatelser:

Kontakt sikringskoordinator Steffen Mikalsen på 51 50 12 19 eller security@stavanger.havn.no

Sikkerhetsvederlag

Fartøy som benytter de ISPS-sertifiserte kaiområdene betaler et vederlag på 30 % av beregnet kaiavgift.

Stavangerregionen Havn har belyste flere redningsstiger i Vågen, og utplasserte redningsbøyer og redningsstasjoner langs havnens kailinjer.

Trygg ferdsel både på sjøen og langs kaikanten er en av de fremste oppgaver til Stavangerregionen Havn (SRH). Det er utplasserte redningsstiger, redningsbøyer og redningsstasjoner på flere strategiske lokasjoner.

Stavanger Havn - Belyste redningsstiger

Redningsstiger:

Det er utplasserte/monterte redningsstiger på alle kaianlegg som SRH drifter. I tillegg er redningsstigene i Vågen i Stavanger belyste.

Redningsbøyer:

I samarbeid med Trygg forsikring har SRH plassert ut redningsbøyer langs havnens kailinjer.

Redningsstasjoner:

To Redningsstasjoner er utplassert i Vågen gjestehavn og to stasjoner ved «Deep Water and Offshore Terminal Mekjarvik»

Redningsstasjonen består av følgende:

  • Livbøye.
  • 5 meter lang livredningshake.
  • 4,5 meter lang livredningsstige.

-Hvis man er to eller flere, kan man bruke stigen til å hekte under armene til en person som ligger i sjøen og dra vedkommende opp av vannet.

Se film hvordan redningsstasjonene kan benyttes, eller se den på YouTube:

Stavanger Havn - Redningsstasjon

Vi oppfordrer alle til å bidra

Om du legger merke til at redningsutstyr er fjernet, har blitt brukt, lys i redningsstigende er slukket setter vi pris på om du tar kontakt med SRH slik at vi får satt opp nytt utstyr.

Bli med å gjør havnearealene våre enda tryggere

Har du meninger om andre steder vi bør utplassere redningsutstyr så ta kontakt med oss.

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!