Tiltak i sjø

Skal du bygge, grave, fylle ut eller utføre andre tiltak som påvirker sjøarealet?

Tiltak i sjøarealet i Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola kommune

Stavangerregionen Havn forvalter sjøarealet i Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola kommune.

Planlegger du å bygge, grave, fylle ut eller gjøre noe annet som som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i dette området, må du først ha tillatelse fra oss og den gjeldende kommunen.

Eksempler på tiltak:

– fortøyningsinstallasjoner
– kaier
– brygger
– broer
– luftspenn
– utdyping
– dumping
– akvakulturanlegg
– opplag av fartøy
– lyskilder, kabler og rør.

Stavangerregionen Havns søknadsskjema for tiltak i sjø (pdf)

Saksbehandlingsgebyr

Kategori Beskrivelse av tiltak Pris
1 Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledning, kabler og rør, lyskilder
2 Utbygginger av større omfang
3 Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring, vil bli fakturert etter medgått tid, i tillegg til punkt 1 eller 2 ovenfor. Minste tid beregnes til 2 timer. – Minstesats: 2 timer
Timesats: 850,- / time
4 For oppfølging av tiltak som utføres / eller er utført i strid med tillatelse skal det betales gebyr etter medgått tid. – Minstesats: 4 timer
Timesats: 850,- / time

Har du spørsmål om søknadsprosessen, ta gjerne kontakt med oss på telefon 51 50 12 00 eller e-post: post@stavanger.havn.no

Tiltak i hovedled, biled eller utenfor kommunens sjøområde

Planlegger du tiltak i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde, må du søke tillatelse fra Samferdselsdepartementet.

Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled.

Nettside: Samferdselsdepartementet

Andre typer tiltak

Følgende tiltak krever tillatelse fra Kystverket:

  • akvakulturanlegg
  • kraftproduserende anlegg i sjø
  • rørledninger for olje og gass
  • broer
  • innretninger, installasjoner og anlegg for kraftproduksjon og petroleumsvirksomhet.
    (Gjelder ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk)
  • tiltak som krysser en kommunegrense
  • andre tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, f.eks. sprengninger, større slep, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr

Nettside: Kystverket

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!