ONS 2024
26. – 29. august

Hjertelig velkommen til Stavanger Havn og ONS+ 2024.

Da er det igjen tid for påmelding til årets ONS. Det vil denne gangen være forskjellig ifra tidligere påmeldinger, med at påmeldingsskjemaet fylles ut digitalt.

Du fyller ut påmeldingsskjemaet ved å trykke her

Etter påmelding så vil du / dere basert på opplysninger om båt (fartøy) få oversendt en avtale om deltakelse på ONS+ 2024.

Båt / fartøy er ikke sikret deltakelse før vi har fått avtale i retur, ferdig utfylt og signert.

– – –

Bli med på ONS+ i Vågen, Stavanger, fra 26. til 29. august!

Hvert annet år arrangeres ONS+ i samarbeid mellom ONS (Offshore Northern Seas) og Stavangerregionen Havn (SRH). Ulike fartøy fyller opp Vågen med eventer – debatter om politikk, økonomi og klima finner sted både i telt langs kaikanten og om bord!

Reserver kaiplass til deres fartøy ved å klikke her. Etter påmelding sender vi deg en avtale basert på fartøyets opplysninger. Husk at deltakelse ikke er sikret før avtalen er ferdig utfylt og signert.


Priser

Bestillinger gjort før 15. mai: kr. 1 200,- pr. lengdemeter av båten
Bestillinger gjort etter 15. mai: kr. 1 500,- pr. lengdemeter av båten

Merk: prisen inkl. strøm, vann og avfallshåndtering

Har dere spørsmål om ONS+, kan dere kontakte Tonje Skålevik (tsk@ons.no) hos ONS. For spørsmål angående reservasjon av kaiplass, kan dere kontakte Steffen Mikalsen (steffen@stavanger.havn.no) hos SRH.

For å ivareta sikkerheten, må det til enhver tid være en ansvarlig person om bord. Vilkårene i havnens prisliste gjelder. Vi ber om at fartøyene kan flyttes dersom været eller andre forhold tilsier dette.

Velkommen til ONS+ i Stavanger!

________________________________________________________

Welcome to the Port of Stavanger and ONS+ 2024.

It is time again to register for this year’s ONS. This time will be different from the previous registrations, with the registration form being filled in digitally

Click here to fill in the registration form

After the registration is complete, based on the information about the vessel, you will be sent an agreement on participation at ONS+ 2024.

The vessel is not guaranteed participation until we have received the agreement in return, completed and signed.

– – –

Join ONS+ in Vågen, Stavanger, from 26th to 29th August!

Every two years, ONS+ is arranged in collaboration between ONS (Offshore Northern Seas) and the Port of Stavanger. Various vessels fill up Vågen with events on board – debates about politics, economics and the climate take place both in stalls and booths along the quayside and on board!

Reserve a berth for your vessel by following this link

After your registration, we will send you an agreement based on the vessel’s information. Participation is not guaranteed until the agreement has been completed, signed, and returned.

Prices

Registration before May 15th: NOK 1 200,- per meters of length (LOA)
Registration after May 15th: NOK 1 500,- per meters of length (LOA)

Note: the price includes electricity, water and waste disposal

For questions regarding ONS+, you can contact Tonje Skålevik (tsk@ons.no) at ONS. For questions regarding the reservation of a berth, you can contact Steffen Mikalsen (steffen@stavanger.havn.no) at the Port of Stavanger.

To ensure safety, there must be a responsible person on board at all times. The conditions in the port’s price list apply. We ask that the vessels can be moved if the weather or other circumstances dictate this.

Welcome to ONS+ in Stavanger!

 

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!