Cruise

Se Cruisekalender: www.stavangerhavn.com

Stavanger som cruisedestinasjon

Stavanger har lenge vært et populært turistmål, og cruise er en veletablert komplimenterende reiseform for turister å oppleve alt regionen har å tilby. Fornøyde cruiseturister gjør at rederne prioriterer Stavanger som destinasjon, som igjen gir gode ringvirkninger til handelsstanden og flere næringsdrivende.

Cruiseturismen har røtter helt tilbake til 1800 tallet i Stavanger, men med stadig økende befolkning og teknologiske nyvinninger så blir også skipene større. Større skip og flere besøkende utløser en del debatter og meninger rundt cruiseturismen, både fra innbyggere men også brukerne selv.

Hvert år anløper 60 000 fartøy vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken utgjør rett rundt 0,39 % av totale anløp i vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken til Stavanger overstiger ikke lokale og nasjonale grenseverdier for utslipp, og utgjør rett under 2 % av samlet lokalt utslipp.  Cruiseutviklingen styres nå etter en øvre grense på 8000 passasjerer per dag, med maks to anløp per dag og maksimalt sju anløp per uke.

Det har en viktig markedsverdi for cruiserederiene å ha fokus på miljø, samtidig som de forplikter å drive sin virksomhet innenfor de grenser som settes til utslipp. Cruiserederiene har pågående et betydelig utviklingsarbeid, og investerer i miljøforbedrende teknologi og drift. Cruiseskipene tilbringer grovt anslått 80 % av driftstiden på seiling og 20 % i havn. De fleste cruisene begynner og slutter i havner rundt Nordsjøbassenget. Siden skipene dermed seiler 1-2 døgn i internasjonalt farvann, og til og fra Norge, må miljømessig bærekraft løses i et internasjonalt fellesskap.

Utenlandsk skipsfart i Sør-Norge er underlagt noen av de strengeste miljørestriksjonene i verden. Fra 2020 er det et globalt krav om å bruke drivstoff som har mindre enn 0,5 % svovel, mot den tidligere grensen på 3,5 %. SRHs havn ligger innenfor SECA- området, hvor høyeste tillatte svovel-innhold i drivstoff er lavere; med maksimalt 0,10 %.  Totalt ligger vi an til ca. 650 000 besøkende cruise turister i løpet 2023. Av de 650 000 cruisegjestene som besøker regionen er ca. 225 000 av gjestene om bord i cruisefartøyer som benytter LNG som drivstoff.

Nyheter

23.08.2023

Cruiseanløp i Stavanger

Hvert år anløper 60 000 fartøy vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken utgjør rett rundt 0,39 % av totale anløp i vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken til Stavanger overstiger ikke lokale og nasjonale grenseverdier for utslipp, og utgjør rett under 2 % av samlet lokalt utslipp.  Cruiseutviklingen styres nå etter en øvre grense på 8000 passasjerer per dag, med maks to anløp per dag og maksimalt sju anløp per uke. I en overgangsfase må Stavangerregionen Havn ta hensyn til anløp som allerede er booket. I denne fasen kan en oppleve at disse grensene overstiges.

Les mer

23.03.2023

«Edge of Norway»

Les mer

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!