«Vi skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn»

Havner er en dynamo for utvikling og vekst

Ringvirkninger knyttet direkte og indirekte til havnene i Stavangerregionen Havn sitt havnedistrikt, både private og offentlige:

7593Årsverk

18.417 MNOKOmsetning

5.965 MNOKVerditilvekst

29.09.2023

Nye fredningsområder for hummeren i Stavanger

Søndag 1. oktober markerer starten på hummersesongen i Stavangerregionen, en etterlengtet tid for mange ivrige fiskere. Men det er viktig å være oppdatert på de nyeste regelendringene som trer i kraft denne sesongen

Les mer

23.08.2023

Cruiseanløp i Stavanger

Hvert år anløper 60 000 fartøy vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken utgjør rett rundt 0,39 % av totale anløp i vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken til Stavanger overstiger ikke lokale og nasjonale grenseverdier for utslipp, og utgjør rett under 2 % av samlet lokalt utslipp.  Cruiseutviklingen styres nå etter en øvre grense på 8000 passasjerer per dag, med maks to anløp per dag og maksimalt sju anløp per uke. I en overgangsfase må Stavangerregionen Havn ta hensyn til anløp som allerede er booket. I denne fasen kan en oppleve at disse grensene overstiges.

Les mer

Hva når all transport blir elektrisk?

Les mer om vår rolle i storskala prosjektet Elnett21

Elnett21

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!