Vinterforberedelser i gjestehavnene

Den første høststormen er i anmarsj, og gangveiene til flytebryggene i Vågen og i Børevigå vil bli tatt inn onsdag 22. september 2021. Det vil imidlertid fremdeles være mulig å fortøye til gjesteplassene langs kaiene.

 

Gjestehavner

Stavanger sentrum har to gjestehavner: Vågen, og Børevigå, like ved Norsk Oljemuseum. Servicebygget i Børevigå er åpent hele sommersesongen.

I tillegg tilbyr vi gjesteplasser i Melingssundet i Tananger.

Båtplass betales via GoMarina. Gratis app lastes ned fra nettet, eller fra GOMarina sin hjemmeside; https://gomarina.com/nb/ . I Børevigå er det i tillegg mulig å betale med automat.

Kortere opphold inntil 3 timer i tidsrommet 09:00 – 1800 er gratis. Besøket må registreres i GOMarina. Maks én periode pr. døgn pr. båt.

 

Priser per døgn:
Meter <10 10 – 15 >15
Båtplass kr 150 kr 200 kr 250
Strøm kr 50 kr 50 kr 50

Børevigå er beregnet for båter opp til 15 meter lengde. Større båter bes  ta kontakt med Maritime Service Centre / Port Authority tel. +47 51 50 12 01 / VHF ch 12

Email: maritim@stavanger.havn.no

Maritime Service Centre / Port Authority is manned at the following hours:

Monday – Friday:          06.30 – 22.00

Saturday and Sunday:  10.00 – 17.30

Tjenester

Vågen gjestehavn

Vågen gjestehavn gangbro

Gjestehavnen i Vågen ligger svært sentralt midt i Stavanger sentrum. Havnen har 43 gjesteplasser, avhengig av båtstørrelse. Fortøyning skjer på og innenfor flytebrygger.
Tilgang på strøm og vann i sommersesongen (1. april – 30. september).
Støy fra omkringliggende restauranter og puber kan til tider virke sjenerende kveld – og nattestid.

Stavanger har normalt stor cruisetrafikk sommerstid. Når cruiseskipene forlater Vågen om ettermiddagen, kan det oppstå bølger og sterk strøm fra skipenes propeller. Det er derfor viktig å ha vaktsomme blikk på fritidsbåtenes fortøyninger, de få minuttene dette skjer.

Servicebygget er i 1. etasje på piren like ved havnen, og inneholder dusj, toaletter og vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Tilgangskode til servicebygg finner du i kvitteringen. Koden gir tilgang til servicebygg i den perioden du har betalt. Tast inn kode på panel ved siden av døren.

Servicebygget er normalt åpent hele sommersesongen (1. april – 30. september).

I forbindelse med festivaler kan gjestehavnen bli stengt i kortere perioder.

Salg og annen næringsvirksomhet fra båt tillates ikke i gjestehavn.

GJESTEHAVN VÅGEN, 1-500, v4, rev 03-05-2021
Sonekart Vågen gjestehavn (klikk på bildet for større kart i pdf format)

Børeviga gjestehavn

20210601_175009

Gjestehavnen i Børevigå ligger i et rolig område like ved Norsk Oljemuseum, få minutters gange fra Stavanger sentrum. Denne havnen egner seg godt for bl.a. barnefamilier i båt.

Havnen har plass til ca 30 fritidsbåter, avhengig av størrelse, og er beregnet for båter under 15 meter.

Alle båtplassene er lagt til rette med gangbare utriggere på begge sider. Det er tilgang til strøm og vannuttak i sommersesongen (1. april – 30. september).

Servicebygget er i 1. etasje på piren like ved havnen, og inneholder dusj, toaletter og vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Tilgangskode til servicebygg finner du i kvitteringen. Koden gir tilgang til servicebygg i den perioden du har betalt. Tast inn kode på panel ved siden av døren.

Servicebygget er normalt åpent hele sommersesongen (1. april – 30. september).

I forbindelse med festivaler kan gjestehavnen bli stengt i kortere perioder.

Salg og annen næringsvirksomhet fra båt tillates ikke i gjestehavn.

GJESTEHAVN BØREVIGÅ, 1-500, v5, rev 03-05-2021
Sonekart Børevigå gjestehavn (klikk på bildet for større kart i pdf format)

Velkommen til Melingssundet gjestebrygge

20210301_102743

Melingssundet gjestebrygge er lokalisert på moloen i Melingssundet i Tananger, posisjon
N 58⁰54,3’ E 005⁰ 34,4’
Det er 10 gjesteplasser på bryggen, avhengig av båtstørrelse. Det er ikke strøm eller vann tilgjengelig på bryggen.

GJESTEHAVN TANANGER, 1-750, v4, rev 03-05-2021
Sonekart Tananger gjestehavn (klikk på bildet for større kart i pdf format)

Ordensregler som gjelder for opphold i Stavangerregionen Havn sine gjestehavner:

 • Havneavgiften skal betales snarest etter ankomst.
 • Manglende betaling av havneavgift vil kunne medføre at fartøyet blir fjernet fra anlegget for eiers risiko og kostnad. Alternativ tillegges tilleggsavgift per døgn.
 • Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00.
 • Musikk som spilles fra båter skal ikke være så høy at den er til sjenanse.
 • Utslipp av septik, olje eller oljeholdig lensevann i havnebassenget er forbudt. Vis hensyn, unngå motorstøy og eksos.
 • Gjestehavnene er beregnet for fritidsfartøy under 15 meters lengde.
 • Søppel skal kastes i søppeldunk eller på miljøstasjon.
 • Båter må fortøye på godkjente plasser eller etter anvisning fra havnevakten. Det er ikke tillatt med mer enn 2 båter utenpå hverandre.
 • Båter skal ikke ligge uten tilsyn over lengre tid. Maksimal tillatt liggetid i gjestehavnen er 14 dager.
 • Båten skal være forsvarlig fortøyd og ikke ligge til hinder for annen trafikk.
 • Alle båter som ligger i gjestehavnene i vintersesongen (1. oktober – 30. april) SKAL ha strekkavlastere på fortøyningen.
 • Båter som representerer fare eller ulempe for andre eller for havneanlegget kan fjernes for eiers regning og risiko.
 • Båten ligger i havnen på eget ansvar, og Stavangerregionen havn er ikke ansvarlig ved tyveri/ hærverk eller skader som oppstår under oppholdet.
 • All manøvrering i havneområdet skal skje iht. sjøveisreglene og med sakte fart så det ikke oppstår fare eller voldes skade på andre.
 • Bruk av åpen ild, grilling eller andre brannfarlige aktiviteter er forbudt i gjestehavnene.
 • Det er et generelt forbud mot salg og kommersiell aktivitet rettet mot båtgjester ved bryggene. Dispensasjon fra det generelle forbudet kan gis av Stavangerregionen havn.

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!