Gjestehavner

Stavanger sentrum har to gjestehavner: Vågen, og Børevigå, like ved Norsk Oljemuseum. Servicebygget for begge gjestehavnene ligger i Børevigå, og er åpent hele sommersesongen, det vil si fra påske til etter høstferien.
I vintersesongen blir gangveiene til flytebryggene fjernet, og det kan være begrenset tilgang til strøm og vann.

Vi tilbyr også gjesteplasser på Melingssundet gjestebrygge på moloen Tananger.

Båtplass og strøm betales via GoMarina. Gratis app lastes ned fra nettet, eller fra GoMarina sin hjemmeside; www.gomarina.no . I Børevigå er det i tillegg mulig å betale på en betalingsautomat
som er plassert ved servicebygget. Betalt båtplass er gyldig frem til klokken 14:00 påfølgende dag.

Kortere opphold inntil 3 timer i tidsrommet 09:00 – 1800 er gratis. Besøket må registreres i GoMarina. Maks én periode pr. døgn pr. båt.

Priser pr døgn
Inntil 20 fot               150,-
20 fot – 35 fot           240,-
35 fot- 50 fot            350,-
over 50 fot                500,-

Strøm pr døgn    100,-

I vintersesongen gis det  30 % avslag i prisen på leie av båtplass for båter under 50 fot
Inntil 20 fot               100,-
20 fot – 35 fot           170,-
35 fot- 50 fot            250,-
over 50 fot                500,- (uendret)

 

Gjestebryggene er beregnet for båter opp til 15 meter lengde. Større båter bes  ta kontakt med Maritime Servicesenter på telefon 51 50 12 01 / VHF kanal 12

Email: maritim@stavanger.havn.no

Åpningstider Maritimt Servicesenter;

Mandag– Fredag:    06.30 – 22.00
Lørdag og søndag:  10.00 – 17.30

Tjenester

Vågen gjestehavn

20210715_083519

Sommeren 2021 ble gjestehavnen i Vågen utvidet, og vi kan nå tilby flere gjesteplasser og bedre brygger til besøkende fritidsbåter. Vi har fått på plass 2 nye flytebrygger, og har også fått en etterlengtet oppgradering av kaiene med nytt treskjørt, noe som gjør det enklere og tryggere å fortøye. Utbedringene gjør av Vågen gjestehavn er godt tilrettelagt for besøkende sommergjester med tilgang til vann og strøm på begge sider av Vågen. Nytt av året er også en miljøstasjon for søppel som er plassert på Strandkaien.

I sommersesongen vil også Skagenkaien periodevis være åpen for fritidsbåter over 15m lengde. Området som åpnes for fritidsbåter vil være angitt med midlertidige skilt. Havnevakten må kontaktes for tildeling av plass. Det kan være begrenset tilgang på vann og strøm på denne kaien.

Gjestehavnen i Vågen ligger svært sentralt midt i Stavanger sentrum. Havnen har ca. 40 gjesteplasser, avhengig av båtstørrelse. Fortøyning skjer på og innenfor flytebryggene. På grunn av værforholdene i havnen er flytebryggene kun tilgjengelige i sommersesongen.

Det er tilgang til strøm, vann og miljøstasjon for avfall i sommersesongen, det vil si fra påske til etter høstferien. Servicebygget er lokalisert i Børevigå gjestehavn, og er normalt åpent hele sommersesongen. Bygget inneholder dusj, toaletter og vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Tilgangskode til servicebygg finner du i kvitteringen for betalt opphold.. Koden, som tastes inn på kodepanelet ved siden av døren, gir tilgang til servicebygget i den perioden du har betalt.

Tømmestasjon for septiktank er tilgjengelig i Børevigå fra høsten 2021.

Betaling for båtplass og strøm foretas via app fra GoMarina i henhold til gjeldende takster. Det er også plassert en betalingsautomat i Børevigå gjestehavn. Tilgang til servicebygget er inkludert i prisen for båtplass. Kortere opphold inntil 3 timer i tidsrommet 09:00 – 1800 er gratis. Maks én periode pr. døgn.

Stavangerregionen havn gjør oppmerksom på at gjestehavnen i Vågen ligger åpent til mot nord, og ved mye vind fra nord og nord-vest kan det bli store bølger i gjestehavnen som gjør havnen uegnet for fritidsbåter.

Støy fra omkringliggende restauranter og puber kan til tider virke sjenerende kveld – og nattestid.

Stavanger har normalt stor cruisetrafikk sommerstid. Når cruiseskipene forlater Vågen om ettermiddagen, kan det oppstå bølger og sterk strøm fra skipenes propeller. Det er derfor viktig å ha vaktsomme blikk på fritidsbåtenes fortøyninger, de få minuttene dette skjer.

I forbindelse med festivaler kan gjestehavnen bli stengt i kortere perioder.

Salg og annen næringsvirksomhet fra båt tillates ikke i gjestehavnen.

GJESTEHAVN VÅGEN, 1-500, v4, rev 03-05-2021
Sonekart Vågen gjestehavn (klikk på bildet for større kart i pdf format)

Børeviga gjestehavn

20210601_175009

Gjestehavnen i Børevigå ligger i et rolig område like ved Norsk Oljemuseum, få minutters gange fra Stavanger sentrum. Denne havnen egner seg godt for bl.a. barnefamilier i båt.

Havnen har plass til ca. 30 fritidsbåter, avhengig av størrelse, og er beregnet for båter under 15 meter. Alle båtplassene er lagt til rette med gangbare utriggere på begge sider. På grunn av værforholdene i havnen er flytebryggene kun tilgjengelige i sommersesongen.

Det er tilgang til strøm og vann i sommersesongen, det vil si fra påske til etter høstferien.

Miljøstasjonen for avfall kan benyttes hele året.

Servicebygget er lokalisert i 1. etasje på piren like ved havnen, og er normalt åpent hele sommersesongen. Bygget inneholder dusj, toaletter og vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Tilgangskode til servicebygg finner du i kvitteringen for betalt opphold. Koden, som tastes inn på kodepanelet ved siden av døren, gir tilgang til servicebygget i den perioden du har betalt.

Tømmestasjon for septiktank er tilgjengelig i Børevigå fra høsten 2021.

Betaling for båtplass og strøm foretas via app fra GoMarina i henhold til gjeldende takster. Det er også plassert en betalingsautomat i Børevigå gjestehavn. Tilgang til servicebygget er inkludert i prisen for båtplass. Kortere opphold inntil 3 timer i tidsrommet 09:00 – 1800 er gratis. Maks én periode pr. døgn.

I forbindelse med festivaler kan gjestehavnen bli stengt i kortere perioder.

Salg og annen næringsvirksomhet fra båt tillates ikke i gjestehavnen.

GJESTEHAVN BØREVIGÅ, 1-500, v5, rev 03-05-2021
Sonekart Børevigå gjestehavn (klikk på bildet for større kart i pdf format)

Melingssundet gjestebrygge

20210301_102743

Melingssundet gjestebrygge er lokalisert på moloen i Melingssundet i Tananger, posisjon N 58⁰54,3’ E 005⁰ 34,4’
Det er 10 gjesteplasser på bryggen, avhengig av båtstørrelse. Det er ikke strøm eller vann tilgjengelig på bryggen.

GJESTEHAVN TANANGER, 1-750, v4, rev 03-05-2021
Sonekart Tananger gjestehavn (klikk på bildet for større kart i pdf format)

Ordensregler som gjelder for opphold i Stavangerregionen Havn sine gjestehavner:

 • Havneavgiften skal betales snarest etter ankomst.
 • Manglende betaling av havneavgift vil kunne medføre at fartøyet blir fjernet fra anlegget for eiers risiko og kostnad. Alternativ tillegges tilleggsavgift per døgn.
 • Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00.
 • Musikk som spilles fra båter skal ikke være så høy at den er til sjenanse.
 • Utslipp av septik, olje eller oljeholdig lensevann i havnebassenget er forbudt. Vis hensyn, unngå motorstøy og eksos.
 • Gjestehavnene er beregnet for fritidsfartøy under 15 meters lengde.
 • Søppel skal kastes i søppeldunk eller på miljøstasjon.
 • Båter må fortøye på godkjente plasser eller etter anvisning fra havnevakten. Det er ikke tillatt med mer enn 2 båter utenpå hverandre.
 • Båter skal ikke ligge uten tilsyn over lengre tid. Maksimal tillatt liggetid i gjestehavnen er 14 dager.
 • Båten skal være forsvarlig fortøyd og ikke ligge til hinder for annen trafikk.
 • Alle båter som ligger i gjestehavnene i vintersesongen (1. oktober – 30. april) SKAL ha strekkavlastere på fortøyningen.
 • Båter som representerer fare eller ulempe for andre eller for havneanlegget kan fjernes for eiers regning og risiko.
 • Båten ligger i havnen på eget ansvar, og Stavangerregionen havn er ikke ansvarlig ved tyveri/ hærverk eller skader som oppstår under oppholdet.
 • All manøvrering i havneområdet skal skje iht. sjøveisreglene og med sakte fart så det ikke oppstår fare eller voldes skade på andre.
 • Bruk av åpen ild, grilling eller andre brannfarlige aktiviteter er forbudt i gjestehavnene.
 • Det er et generelt forbud mot salg og kommersiell aktivitet rettet mot båtgjester ved bryggene. Dispensasjon fra det generelle forbudet kan gis av Stavangerregionen havn.

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!