ISPS

Ny adkomstløsning for alle våre anlegg!

Nå tar vi i bruk ny løsning for adkomst til alle havneanlegg tilknyttet Stavangerregionen Havn.

Ved alle våre havneanlegg kreves det adgangskort og kjøretillatelse. Dersom sjåførene/besøkende ikke har dette når de kommer i porten, kan de nå registrere seg på vår nye og brukervennlige nettløsning: srhd.no

Når de har registrert seg, får de en kode tilsendt til mobilen sin. Denne taster de inn i kortleseren. Enkelt og greit.

Unngå køer

For å unngå køer og venting er det beste at alle sjåfører er registrert før de ankommer havnene. Derfor ber vi deg om å spre informasjonen til alle som trenger den.

På forhånd takk!
Vennlig hilsen,
Arvid B. Nygaard
Stavangerregionen Havnedrift AS

Direkte kontakt sikkerhetssenteret: 51 50 12 19

Stavangerregionen Havnedrift AS, våre havneanlegg hvor den nye adkomstløsningen tas i bruk
Stavangerregionen Havnedrift AS, våre havneanlegg hvor den nye adkomstløsningen tas i bruk

Her er våre havneanlegg hvor den nye adkomstløsningen tas i bruk

1 Deep Water and Offshore Terminal Mekjarvik (DTM)
1 Deep Water and Offshore Terminal Mekjarvik (DTM)
2 Offshore Terminal Risavika (OTR)
2 Offshore Terminal Risavika (OTR)
3 Ferry Terminal Risavika (FTR)
3 Ferry Terminal Risavika (FTR)
4 Cruise and Waiting Terminal Stavanger (CTS)
4 Cruise and Waiting Terminal Stavanger (CTS)
5 Waiting Terminal Bekhuskaien (WTB)
5 Waiting Terminal Bekhuskaien (WTB)

Direkte kontakt sikkerhetssenteret: 51 50 12 19

Mekjarvik, Vågen, Bekhuskaien, Siriskjær, Sola Havn (Risavika Øst) og Utenriksterminalen i Risavika har status som ISPS-terminaler. ISPS er en internasjonal klassifisering med mål om å ivareta sikkerheten for skip og havner over hele verden. Alle som skal inn på en ISPS-terminal må vise godkjent adgangskort og benytte synlighetsklær, og operatører på havneterminalen må klarere sine kunder og besøkende.

SPØRSMÅL OM HAVNESIKRING:

Kontakt sikkerhetssjef Arvid B. Nygaard på 916 43 080 / 51 50 12 01 eller abn@stavanger.havn.no.

SKAL DU LEVERE LAST ELLER UTSTYR TIL FARTØYER SOM LIGGER I ET AV ISPS-OMRÅDENE?

Kontakt Maritimt servicesenter på 51 50 12 01 eller havneoppsyn@stavanger.havn.no.

SØKNAD OM ID-KORT ELLER KJØRETILLATELSER:

Kontakt sikringskoordinator Steffen Mikalsen på 51 50 12 19 eller security@stavanger.havn.no

SIKKERHETSVEDERLAG

Fartøy som benytter de ISPS-sertifiserte kaiområdene betaler et vederlag på 30 % av beregnet kaiavgift.

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!