Høringssvar – ny regulering av ferdsel med fritidsfartøy

Innledning
I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om regulering av ferdsel med
fritidsfartøy i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil
forslaget og innkomne høringsinnspill bli behandlet av Havnestyret.

Bakgrunn
Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en
rekke endringer og omstruktureringer i forhold til tidligere lov, og tilhørende forskrifter.
Lovens § 8 gir kommunene myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy, men i forhold til tidligere
har ikke kommunene lenger adgang til å regulere fartsbegrensninger for nyttefartøy i kommunens
sjøområde.
Videre har det vært en kommunesammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner, og
dette nødvendiggjør visse endringer i ny forskrift i forhold til det som står i gjeldende forskrift.

Høringssvar- ny regulering av ferdsel med fritidsfartøy

LES MER

Denne artikkelen ble publisert den 20.04.2021

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!