Stavangerregionen Havn venter mye besøk av fritidsbåter nå i sommer, og ser frem til å ta imot båtfolket på en god og trygg måte.

Vi åpner servicebygget i Børevigå gjestehavn fredag 19.06.2020.

Husk de generelle smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, minimum 1 meters avstand samt at du holder deg hjemme hvis du har luftveissymptomer.

Smittevernråda fra FHI finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508&fbclid=IwAR3n7Py3HNx9d9n4dbDVuXRsHiV9r-P0si9XjCarUd80NcuUp8boNuDZmKw
Vi vil sørge for rengjøring av servicebygget to ganger daglig.
Mer informasjon om våre gjestehavner finne på vår nettside: https://www.stavangerhavn.no/

Ellers ønsker Stavangerregionen Havn å minne båtfolket om:

Når du ferdes i fritidsbåt må du ta hensyn til nyttetrafikken. Husk at fartøy i nyttetrafikk er store og tunge, og derfor er manøvrering og fartsjustering mer krevende for de store fartøyene.
Fritidsfartøyene har vikeplikt for nyttetrafikken.

Gjeldende lokale forskrifter vedtatt av Stavangerregionen Havn:

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. (Ordensforskriften)
Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-12-15-1924

(Ordensforskriften regulerer blant annet vannscooterbruken innad i havnedistriktet til Stavangerregionen Havn.)

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 14 og 16 og havnekart 455, Stavanger, Sola og Randaberg kommuner. (Lokal fartsforskriften)
Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-02-19-206

For at vi alle sammen bedre skal forstå områdene som er regulert, er det utarbeidet kart som viser forskrift og regulering.
Fylkeskartkontoret i Rogaland har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland gjort SRH`s forskrifter digitalt tilgjengelig.
Dette betyr at alle kan gå inn på https://www.temakart-rogaland.no/ og se det kartfestet. Arealene inneholder også link til selve forskriftsteksten.

Følg godt med når du ferdes på sjøen, så blir dette en veldig god sesong for oss alle.
Sjøveisreglene finnes  her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5

Med ønske om en god sommer og en nydelig båtsesong.

Vennlig hilsen Stavangerregionen Havn.

Denne artikkelen ble publisert den 12.06.2020

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!