SJØLOGISTIKK KONFERANSEN 2018

Det er åttende året du får anledning til å delta på denne konferansen,
meld deg på nå!

DATO:                               STED:
4. september                     Scandic Hotell Forus

TIME:                                Bjødnabeen 2
0830-13:00                       Stavanger, 4033 Norge

Pris: Konferansen er gratis, no show faktureres med kr 540 (gi beskjed innen 48 timer om du ikke kan delta


Vi skal gi deg nyheter der digitalisering og teknologi er i høysetet.
Vi skal orientere deg om endringer og nyvinninger som vil bety mye for nærskipsfart og godstransport på sjøen.
Sett av tiden, det vil absolutt være verd det!

Her vil du blant annet møte;

Kongsberg Maritime som nå leverer løsninger til tradisjonell skipsfart der autonome skip, og autonome operasjoner er stor del av logistikkløsningen.
Møt; Ketil O. Paulsen, Technology General Manager

– ASKO Norge arbeider for at dagligvarene våre skal få et ytterligere bedre miljøavtrykk, med større fremføring via sjø, der autonome skip vil være en
av løsningene for bedre logistikk.
Møt; Kai J. Olsen Logistikksjef

– Øglend System. En bedrift med stor internasjonal satsing, der 40 år med lokal industriutvikling har gitt internasjonal suksess.
Møt; Geir Austigard, CEO

– Samskip og NorLines har slått seg sammen. Bredden i deres produkt styrker tilbudet på kysten. Intermodalt nettverk der Istanbul er like nærme som Hammerfest.
Møt; Are Grathen, Managing Director

– Norges Rederiforbund. Fremtiden med maritim næring og skipsfart. Politiske føringer og endringer som styrker den maritime næringsklyngen.
Møt; Amund D. Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet

Vi har flere meget dyktige representanter fra tilstøtende næringsliv som også skal delta.
Vi skal adressere de spennende utfordringene som maritim næring har, vi skal ha logistikk og nærskipsfart som hovedtema,
vi skal ha fokus på skifte av gods fra vei til sjø og bane, samt utfordre våre egne på nye løsninger.

MELD DEG PÅ I DAG!

Denne artikkelen ble publisert den 29.08.2018

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!