Risavika Havn AS blir heleid av Stavangerregionen Havn

Gjennom et offentlig-privat samarbeid er Risavika utviklet til et knutepunkt for gods og logistikk for havnedistriktet og næringslivet i Sør-Rogaland. Nå blir Stavangerregionen Havn IKS eneeier i selskapet Risavika Havn AS.

For å videreutvikle Risavika, startet Stavangerregionen Havn IKS i 2016 sammen med de private eierne en prosess for å overta de private eierandelene i Risavika Havn AS over en treårsperiode. Partene er nå enige om å gjennomføre overtakelsen nærmere ett år tidligere enn planlagt.

– Vestlandets logistikknutepunkt
Havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn IKS er opptatt av å ivareta den offentlige havneutviklingen på en god måte, og styrke konkurransekraften til maritim næring.

– Sammen med de private eiere har vi kommet frem til at det mest hensiktsmessige er at vi overtar eierskapet nå. Fokuset vårt vil være å videreutvikle det resterende området med komplementerende havnerelatert aktivitet for å sikre posisjonen som Vestlandets logistikknutepunkt. Nærmere 200 mål skal utvikles for logistikk, kombinasjons- og kontorbygg. Som offentlig havneselskap har vi et tidsperspektiv som strekker seg langt frem i tid, sier Eik.

– Formidabel utvikling
Styreleder og medeier Per Åge Hauge understreker at utviklingen i Risavika har vært formidabel siden starten.

– Sammen har vi skapt en fantastisk flott næring- og godshavn. Det er grunn til å berømme staben, både tidligere og nåværende, for resultatene underveis i utviklingen. Det er det beste utgangspunktet for den videre utviklingen, og jeg er stolt over å overlate dette til den offentlige havnen, sier Hauge.

Samtidig med oppkjøpet overtar Stavangerregionen Havn IKS eiendommen der ConocoPhillips har sin oljebase. Risavika Havn AS hadde opsjon på å kjøpe eiendommen, men fant det mer hensiktsmessig at kjøpet skjedde i regi av kommende morselskap, Stavangerregionen Havn.

Den totalen finansieringen skjer blant annet gjennom salget av områder i næringsparken i 2016 som ikke inngikk i Risavika Havn AS sin kjernevirksomhet. Selskapet vil bli innlemmet som et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Det vil bli driftet etter samme modell som de andre døtrene i konsernet, det vil si enten ved kjøp av tjenester internt fra konsernet eller eksternt.

Havneområde og næringspark

Risavika Havn AS har gjennom 14 år utviklet et 680 mål stort havneområde og næringspark på tomten der Shell-raffineriet lå tidligere. Selskapet ble etablert i 2004 gjennom initiativ og visjonær tenkning fra de private eierne som inviterte den offentlige havnen inn i et offentlig-privat samarbeid. Risavika Havn AS har vært eid av Stavangerregionen havn IKS (45 %), NorSea group AS (34 %) og Risavika Eiendom (21%).

Fra venstre: Leif Emil Brekke, Per Åge Hauge, Merete Eik og John Stangeland
Fra venstre: Leif Emil Brekke, Per Åge Hauge, Merete Eik og John Stangeland

Denne artikkelen ble publisert den 24.08.2018

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!