Regulering av vannscooterbruk og lokal Fartsforskrift

Hva er fartsgrensen på sjøen og hvor kan vi kjøre vannscooter?

Stavangerregionen Havn IKS (SRH) har nylig fått godkjent Lokal Fartsforskrift og en ny §9 i ordensforskriften vedrørende regulering av vannscooter.

Fartsforskriften skal regulere fart hensiktsmessig, sikkert og skal oppleves som fornuftig for brukere av farvannet.
Det er lagt til grunn følgende hovedpunkt vedrørende fartsbegrensning i ny fartsforskrift:

8 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

  • Stavanger: havnebassenget i Vågen.
  • Byøyene.
  • Risavika: havnebassenget.

Det benyttes ikke tidsavgrensning for fartsgrensene.

Vannscooter i SRH’s eierkommuners sjøområder er forbudt.
Dette vil ikke inkludere Hoved- og biledsareal, hvor forvaltningsansvaret ligger hos Kystverket.
Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsområder etter nærmere bestemmelser angitt i §9A punkt 4) bokstav a) og b) i ordensforskriften for havnedistriktet.

For at vi alle sammen bedre skal forstå områdene som er regulert, er det utarbeidet kart som viser forskrift og regulering.

Fylkeskartkontoret i Rogaland har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland gjort SRH`s forskrifter digitalt tilgjengelig.
Forskriftene i seg selv har ikke krav til havnen om digitalisering, men veldig bra for alle oss brukere.
Dette betyr at alle kan gå inn på https://www.temakart-rogaland.no/ og se det kartfestet. Arealene inneholder også link til selve forskriftsteksten.

Se dokumentet i saken for hvordan du finner frem til riktig tema forskriftene ligger under.

Fotograf Trond Andersen - Stavangerregionen Havn

Denne artikkelen ble publisert den 27.06.2019

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!