«Over 30 prosent av all investering i havna skal gå til miljørettet tiltak»

Fagbladet Moderne Transport har satt fokus på våre miljøtiltak og ambisjoner:

 

Miljø gjennomsyrer hele virksomheten

I Stavanger er det en kraftig økning i aktører som ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. I havnens strategiplan for 2021-2024 er miljømålene gjort mer synlig.

Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, forteller at det nylig ble vedtatt at over 30 prosent av all investering i havna skal gå til miljørettet tiltak.

– Stavanger Havn deltar i prosjektet Elnett2, som har som hovedmål å elektrifisere transportsektoren uten at sikringen går. I havna har vi så langt etablert 100 kW solcelleanlegg, 500 kWh batteribank, 12×22 kW elbil ladere og styringssystem som en del av prosjektet. Dessuten ladeinfrastruktur på land for landbasert kjøretøy. Vi har for tiden hurtigladeanlegg for hurtigbåter under bygging i Stavanger, og vi er i forprosjekt for nye landstrømsanlegg i Risavika og Mekjarvik, forteller Åsta Vaaland Veen, til Moderne Transport.

Mange partnere

Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport – og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen. Elnett21 består av sentrale aktører, som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Andre hovedpartnerne enn Stavangerregionen Havn, er Avinor, Forus Næringspark, Lnett – nettselskapet i Lyse-konsernet, samt Lyse Energi AS (Smartly). Kjøpesenteret Tvedtsenteret, Møller Bil, kontorbygget 2020 Park, advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig og busselskapet Kolumbus er også partnere i Elnett21.

Spennende ankomster

– Verdens første container truck kommer til WestPort i Risavika i etter sommeren, I tillegg kommer Bring sin første el-lastebil, som Stavanger Havn bidrar med å tilrettelegge for. Vi får vår første helelektriske havnebåt i vår. Samtidig jobbes det med takflatestrategi for å best mulig utnytte eksisterende takflater til solcellanlegg og/eller grønne tak, forklarer teknisk sjef videre.

Syv bærekraftmål

Stavanger Havn har en egen miljøplan hvor sju bærekraftsmål er valgt ut, med konkrete tiltak i egen drift – og som tilrettelegger for andre virksomheter:

  • Ren energi på land og ved kai.
  • bærekraftig investeringsvilje.
  • Bærekraftig utvikling der sjø møter land.
  • Miljøkrav til all havnerelatert virksomhet.
  • Redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80 prosent innen 2030.
  • Bidra til redusert avfall og utslipp til sjø.
  • Påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå egne og eierkommunenes miljømål.

Hele spekteret

– Hvilke konkrete tiltak er det her snakk om i egen virksomhet?

– Alt fra å fjerne søppel fra sjøbunn og elektrifisering av egne kjøretøy og båter, til energioppfølging og miljøkrav i forespørsler, svarer Åsta Vaaland Veen.

– Andre virksomheter er leietakere på land og fartøy/rederier. På land er det alt fra danseskole til store logistikkaktører. På sjøen – fartøy og rederier i alle størrelser. Viktige tiltak akkurat nå er tilrettelegging for elektrifisering både på sjø- og landsiden.

LINK TIL ARTIKKELEN

Denne artikkelen ble publisert den 24.02.2022

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!