Er du vår nye Maritime koordinator?

Maritim koordinator skal ivareta havnens interesser som havnemyndighet, terminaleier og operatør i henhold til vår strategi.
Vi søker etter en dyktig person som skal ha følgende ansvar:

Ansvar og oppgaver:
– Koordinering av kaier, ankringsplasser og terminaler som bedriften til enhver tid disponerer slik at dette kan foregå sikkert og effektivt
– Foreta og kontrollere statistiske data i hht myndighetskrav for hele havnedistriktet
– Bistå offentlige etater for effektiv, sikker og miljømessig forvaltning av ansvarsområdet
– Ivareta oppgaver havnen er pålagt i henhold til ISPS-koden og som faller inn under operativ drift
– Vaktordning for å gi råd og veiledning, om nødvendig gripe inn for å sørge for sikkerhet og fremkommelighet

Ønskede kvalifikasjoner:
– Maritim utdannelse som gir rett til å løse D1
– Praksis som navigasjonsoffiser, fortrinnsvis utenriksfart
– Gode IT kunnskaper
– Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
– Gode samarbeidsevner

Vi søker en person som er utadvent og serviceinnstilt.
For å lykkes i denne stillingen må vedkommende kunne jobbe selvstendig og systematisk, være samarbeidsvillig og løsningsorientert.

Vi tilbyr:
– En utfordrende og allsidig jobb i et trivelig miljø
– Pensjonsordning i KLP, ferieleilighet/ hytte, treningsavtale, bedriftshelsetjeneste, sosiale aktiviteter og hyggelige kolleger.

Arbeidstiden er skift / turnusordning. Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen rettes til maritim sjef Trond Andersen, tlf. 932 23 123.

Ønsket tiltredelse snarest. Søknadsfrist 18. juli 2019.
Søknad vedlagt CV sendes til Stavangerregionen Havnedrift AS, Strandkaien, 46, 4005 Stavanger eller på mail til soknad@stavanger.havn.no

SONY DSC

Denne artikkelen ble publisert den 28.06.2019

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!