Ny Ordensforskrift

Lokal ordensforskrift innenfor havnedistriktet er frivillig, ettersom det er en rekke regelverk som regulerer bruk av farvannet.

Klikk på bildet for å laste ned forskriften i pdf
Klikk på bildet for å laste ned forskriften i pdf

For å forenkle mangfoldet av lokale ordensforskrifter har Samferdselsdepartementet pålagt havnene å vedta ny lokal ordenforskrift etter en mal laget av Kystverket – dersom havnedistriktet fortsatt ønsker å ha egen lokal forskrift. Formålet med malen er at den lokale ordensforskriften ikke skal duplisere, men skal støtte seg til og ses i sammenheng med annet lovverk.

Den nye malen tillater kun få lokale tillegg.

SRH ser det som en fordel å ha en egen lokal ordensforskrift for å ivareta spesielle elementer vedrørende dykking, luftfartøy og bruk av propell.

Styret vedtok at Ordensforskrift for Stavangerregionen havnedistrikt pr 15.12.2015 med virkning fra 01.01.2016.

Forskriften vil nå bli publisert på www.lovdata.no.

Denne artikkelen ble publisert den 6.12.2016

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!