Neppe cruise før solen snur

Det kan bli både bli sommer og vel så det, før de første cruiseskipene kommer til Stavanger i år. I fjor var du ventet nær 250 cruiseskip med opptil en halv million passasjerer på dagsbesøk i byen og regionen. Det ble kun seks anløp med 6077 passasjerer før pandemien nådde i Norge i mars.

Etter det har det i realiteten vært forbudt med vanlig cruisetrafikk i norske farvann. Først innførte flere norsk kommuner landlovnekt, hvorpå Regjeringen vedtok nasjonale regler som umuliggjorde vanlige cruise.
En ny vurdering av forbudet var ventet på nyåret. Det er nå klart at Regjeringen foreløpig ikke gjør endringer i de strenge kravene for «kystcruise langs norskekysten og på Svalbard». En ny vurdering vil bli gjort i løpet av våren, eller hvis vesentlige endringer tilsier det, ventelig innen 1. mai.

– Siden pandemien brøt ut i mars i fjor har det vært utbrudd om bord på skip både i Norge og internasjonalt. Slike utbrudd er erfaringsvis veldig ressurskrevende å håndtere. Det er også påvist nye mutasjoner i Norge og det er usikkert hvordan disse vil påvirke pandemien fremover. Regjeringen har lagt vekt på at kommunene nå må prioritere vaksinering og oppfølging av lokale smitteutbrudd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Høie minner også om anbefalingen om at alle bør unngå reiser i inn- og utland med mindre det er nødvendig. Både smittesituasjonen i Norge og i de landene cruisegjestene kommer fra vil bli vektlagt ved senere revurderinger av cruiserestriksjonene.

Når cruisetrafikken kommer i gang igjen, så vil det bli med strenge smittevernregler og færre folk på skipene, enn hva de normalt kan ha. Lokalt gjøres det allerede forberedelser, men de endelige rutinene for cruiseanløp vil først bli fastlagt når både tillatelser blir gitt og ny nasjonale retningslinjer foreligger.

 

Denne artikkelen ble publisert den 22.02.2021

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!