Lundgaard & Tranberg Arkitekter vant i Bjergsted

De danske arkitektene Lundgaard & Tranberg vant i midten av september arkitektkonkurransen om utvikling av havneområdet i Bjergsted som omfatter ny kai, hotell og kontorer.

Konkurransen ble avholdt som et samarbeid mellom Base Property/Strawberry Properties og Stavangerregionen Havn. Den hadde oppstart i januar 2020 og er gjennomført med bistand fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) – og med innspill fra Stavanger kommune.

– Vi tenker alltid arkitektur som atmosfære. Det handler om å lytte og finne tonen og den energien som finnes overalt. Det har vi gjort med dette prosjektet og jeg håper og tror vi på denne måten kan tilføre Stavanger noe nytt og spennende, sier Malene Hjortsø Kyndesen, som har vært ansvarlig arkitekt for vinnerforslaget.

Lundgaard & Tranberg har sitt hovedkontor i København og er et av Danmarks mest prisbelønte arkitektkontorer. Det blir regnet som Danmarks største på næringsbygg.

– Med dette prosjektet skaper vi en destinasjon, et sted og en plass som ikke bare er for cruisegjester og gjestene på hotellet, men for hele Stavanger, sier Kyndesen.

Hun understreker at de jobber med å utvikle prosjekter med kvalitet på alle plan, og gjerne for en større gruppe mennesker – eller hele byen.

– Det er nemlig vår erfaring at et slikt samspill fører til verdiøkning for både by og byggherre på samme tid. En verdiøkning som varer over tid, sier Kyndesen.

Stavanger kommune gjennomførte i 2014 en konkurranse for utvikling av den regulerte hotelltomten i Bjergsted. Konkurransen la til grunn at hotellet skulle være en attraksjon, og bygge opp under Bjergsted-visjonen om et kraftsentrum for musikk og kunst. Som en del av konkurransen er også Sandvigå 11, et tidligere lagerbygg som tilhørte Chr. Bjelland & Co – en gang en av landets største industribedrifter og blant Stavangers største arbeidsplasser. Bygget må på grunn av tilstanden tas ned, men skal gjenoppbygges som en replika.

Strawberry Properties (Nordic Choice Hotels) og Base Property fikk tilslag på hotellkonseptet «Livsstilhotellet ved sjøen – cultures come together at one melting pot». Det ble signert en opsjonsavtale for kjøp av hotelltomten i 2015. Prosjektet ble utsatt i påvente av vedtak av ny kommunedelplan for sentrum (sentrumsplanen) som området er en del av. Etter at sentrumsplanen ble vedtatt, ble arbeidet med hotelltomten gjenopptatt.

– Det er en del ting som er annerledes nå enn da. Blant annet legger sentrumsplanen opp til at kaien sikres etter EU-regelverk for skip som går i internasjonalt farvann, inkludert cruiseskip. Hotellmarkedet er også betydelig endret siden vi presenterte dette første gangen i mars 2014, så det er på mange måter et helt annet konsept vi står overfor nå, sier daglig leder i Base Property, Alfred Ydstebø, som også har vært leder av juryen.

En ny ISPS-kai vil gi mer landareal, noe som kan benyttes til å utvikle området og styrke Bjergsted som tyngdepunkt for arbeidsplasser, kultur og undervisning. I tillegg til hotell legger det nye konseptet også til rette for bebyggelse med kombinasjonen kontor, tjenesteyting og havneformål.

Stavangerregionen Havn (SRH), som skal bygge ny kai i henhold til sentrumsplanen, har i forbindelse med forlengelse av opsjonsavtalen med kommunen inngått en tilhørende avtale med Base Property for den praktiske gjennomføringen av arkitektkonkurransen, detaljregulering og etablering av hotelltomten. SRH har en plan med å utvide byggbart sentrumsareal nord for hotelltomten. Dette er avgjørende for at det er økonomisk gjennomførbart å bygge kaien og realisere hotellet. En ny lang ISPS‐kai i Bjergsted har i tillegg stor betydning for gjennomføring av den øvrige transformasjon av havnefronten som sentrumsplanen legger til grunn.

Jurymedlem og direktør for Stavangerregionen Havn, Merete Eik, sier at viktige faktorer for juryen har vært at prosjektet skal være økonomisk gjennomførbart og at det er realistisk å få det bygget.

– Vi har naturligvis vært opptatt av at havneformålet blir ivaretatt og at logistikk og flyt fungerer i et område med stor pågang av skip og turister, sier hun.

Det er ventet at utvalg for by- og samfunnsutvikling kan førstegangsbehandle forslaget mot neste sommer.

Denne artikkelen ble publisert den 2.10.2020

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!