Ledige stillinger

Er du vår nye TEKNISKE SJEF ?

Vi søker etter en dyktig person som skal ha følgende ansvar:


Ansvar og oppgaver:

 • Ansvarlig for kostnadseffektiv drift og vedlikehold av bygg, havneanlegg og tekniske installasjoner
 • Ansvarlig for å etablere og administrere innkjøpsrutiner for utstyr, materiell og tjenester innen sitt ansvarsområde, herunder innkjøpsavtaler for løpende anskaffelser
 • Ansvar for internt, forebyggende HMS arbeid.
 • Miljø og energioppfølging
 • Lede og videreutvikle teknisk avdeling, herunder administrasjon av vaktsystem
 • Ledelse av byggeprosjekter
 • Utarbeide, følge opp og revidere planer og budsjetter for systematisk vedlikehold

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør / sivilingeniør med relevant erfaring innenfor teknisk eiendomsforvaltning
 • Erfaring med ledelse av byggeprosjekter
 • God relasjonsbygger med gode kommunikasjonsegenskaper
 • Systematisk med god gjennomføringsevne
 • Gode IT kunnskaper
 • Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God økonomisk forståelse

Vi søker en person som har høyere teknisk utdannelse, erfaring med miljøarbeid, drift og vedlikehold av bygg og teknisk utstyr. Da stillingen innehar personalansvar så søker vi en person med ledererfaring. For å lykkes i denne stillingen må vedkommende ha god gjennomføringsevne, være strukturert, ha evne til å jobbe selvstendig og systematisk, samt ha gode samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og allsidig jobb i et trivelig miljø
 • Pensjonsordning i KLP, ferieleilighet/ hytte, treningsavtale, bedriftshelsetjeneste, sosiale aktiviteter og hyggelige kolleger.

Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Odd Bjørn Bekkeheien, tlf. 906 16 216.


Ønsket tiltredelse snarest. Søknadsfrist 8.mars 2019.

Søknad vedlagt CV sendes til Stavangerregionen Havnedrift AS, Strandkaien, 46, 4005 Stavanger eller på mail til soknad@stavanger.havn.no

———————————————————————————————-

Er du vår nye KONSERNADMINISTRATIVE KOORDINATOR?

som skal ha følgende ansvar:

 

Ansvar og oppgaver:

 • Bistå med dokumenter til konsernets styrer/representantskap/generalforsamlinger
 • Organisering/forberedelser av eiermøter, kontaktmøter, styreseminar, m.v
 • Tilrettelegging for havnedirektørens arbeid (utarbeidelse av saksdokumenter, høringer, presentasjoner, m.m)
 • Koordinering av møte-/reisevirksomhet for havnedirektøren
 • Markedsrettet arbeid (tilrettelegging og utførelse av aktiviteter)
 • Ekstern/intern kommunikasjon (web, sosiale medier, intranett)
 • Bistå ledelsen i konsernet etter behov
 • Videreutvikling av interne prosesser
 • Prosjektoppfølging
 • Bidra i strategiske prosesser
 • Diverse forefallende arbeid

 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Utdannelse minimum på bachelorgrad nivå (jus/administrasjon/ledelse)
 • Solide IT-kunnskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Det vil særlig bli lagt vekt på at søker har de nødvendige personlige egenskapene som er viktig for stillingen, herunder:
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Samfunnsengasjert og politisk interessert er en fordel
  • Evne til å arbeide selvstendig, ansvarlig, effektivt og systematisk
  • Utpreget serviceinnstilling, samarbeidsvilje og fleksibilitet
  • Høy grad av integritet

Vi søker en person som er engasjert, omgjengelig og positiv, og som motiveres av å bidra til videreutvikling av havnen. Havnens verdier er dedikert, smart og trygg, og vi ønsker at du skal bidra til at kunder, medarbeidere og leverandører merker dette.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og allsidig jobb i et trivelig miljø
 • Pensjonsordning i KLP, ferieleilighet/hytte, treningsavtale, bedriftshelsetjeneste, sosiale aktiviteter

Denne nyopprettede stillingen legges inn i det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS i avdelingen for økonomi og administrasjon. Nærmeste overordnede er økonomisjef Anders Bruvik. Det vil være et tett samarbeid med havnedirektøren.

Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

økonomisjef Anders Bruvik, mob 924 22 721

havnedirektør Merete Eik, mob 901 84 600.

 

Søknadsfrist 8. mars 2019.

Søknad vedlagt CV sendes på mail til soknad@stavanger.havn.no

Denne artikkelen ble publisert den 15.02.2019

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!