Høringsnotat: Forslag til statlig forskrift om fartsgrenser på sjøen – Sola og Stavanger kommuner

Bakgrunnen for forslaget er at Stavangerregionen Havn IKS ønsker å videreføre dagens regulering av fart i ny kommunal forskrift, og foreslår samtidig å oppheve dagens fartsforskrift. Stavangerregionen Havn IKS ønsker at reguleringen av fart for næringsfartøy i kommunenes sjøområde og for fritidsfartøy i hoved- og biled som følger av dagens fartsforskrift, videreføres. Dette må gjøres i en statlig forskrift, jf. havne- og farvannsloven § 7.

Det er gjort rede for forskriftsforslaget i utklipt link: Kystverket – Høring av forslag til statlig forskrift om fartsgrenser på sjøen – Sola og Stavanger kommuner

Høringsfristen er 23. april 2021.

Høringsuttalelser sendes til post@kystverket.no og merkes med saksnummer 2021/3765

Denne artikkelen ble publisert den 29.03.2021

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!