Høring regulering av vannscooter, Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havn IKS har lagt ut høringsnotat om tilføying i «Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland» med ny § 9A.

  • Forslaget innebærer forbud mot bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy innenfor ansvarsområdet til Stavangerregionen Havn IKS (kommunenes sjøområder).
  • Foruten transportkjøring er det etablert forbudssoner i ansvarsområdet til Stavangerregionen Havn IKS, med unntak for områder hvor Kystverket er myndighet.
  • Transportkjøring gjennom forbudssonene er regulert i forskriftens § 9A punkt 4.

Høringsfristen er satt til mandag 15.april 2019.

Innspill må være i ankommet post@stavanger.havn.no innen frist for å bli vurdert.

Les dokumentene her:

HØRINGSBREV_§ 9A

Vedlegg 1_ Høring § 9A

Vedlegg 2_kart regulering vannscooter

Fotograf Trond Andersen - Stavangerregionen Havn

Denne artikkelen ble publisert den 6.03.2019

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!