Høringssvar – Ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner

Innledning
I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i
Stavanger, Sola og Randaberg kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og
innkomne høringsinnspill bli behandlet av Havnestyret.

Bakgrunn
Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en
rekke endringer og omstruktureringer i forhold til tidligere lov, og tilhørende forskrifter. Lovens § 9 gir
kommunene myndighet til å regulere bruk av kommunens sjøområde, men i forhold til tidligere så har
ikke kommunene lenger adgang til å gi ordensregler for havn og kaianlegg (lokale ordensforskrifter).
Videre har det vært en kommunesammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner, og
dette nødvendiggjør visse endringer i ny forskrift i forhold til det som står i gjeldende forskrift.

Høringssvarene samlet – Forskrift kommunenes sjøområde

LES MER

Denne artikkelen ble publisert den 14.04.2021

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!