Covid-19 – Hvordan forbereder havnen seg

Stavangerregionen Havn har sammen med sine eierkommuner Stavanger Sola og Randaberg gjennomført flere møter for å stå best mulig rustet i forhold til mulig smitte ombord i fartøy som besøker havnen.

Det er nylig gjennomført det vi kaller tabletop-øvelser, med ansvarlige i alle sikre havneanlegg i Risavika og Vågen-Stavanger, hvor fokus har vært å bevisstgjøre ansvarlige, samt og informere om lovverket som gjelder.

Vi gjennomfører også en tabletop med beredskapsledere og kommuneleger fra Stavanger og Randaberg kommune i løpet av inneværende uke (11).

Som offentlig havn har vi det som kalles mottaksplikt for fartøy som ønsker å gå til havn. Havnen har ikke myndighet til å nekte «gjester» fra båtene til å gå i land.

Helsemyndigheten med kommunelegen i spissen har derimot myndighet til og sette skip i karantene og nekte personer å gå i land.
Det skal også nevnes at fartøy som har mistanke eller påviste tilfeller av sykdom eller skade som kan ha betydning for internasjonal folkehelse om bord,  skal varsle ifra om dette til Folkehelseinstituttet, Kystverket eller kommunelege.

Denne artikkelen ble publisert den 11.03.2020

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!