Varsel om ekstremt høy vannstand

Som de fleste sikkert har fått med seg så varsles det om ekstremt høy vannstand i Sør Norge. Høyeste vannstand er forventet rundt kl.01.00 i natt.

I ytterste konsekvens så kan det betyr at sjøen står 30 – 50 cm. over kaien på noen av våre kaiområder.

Stavanger kommune har satt i gang tiltak med flomsikring i Vågen. https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/P92knb/rdt-farevarsel-verst-i-rogaland-og-agder

This article was published on 14.01.2020

Partners

PC: Hold down CTRL and press + to enlarge or - to shrink
Mac: Hold down CMD and press + to enlarge or - to shrink.

Click inside this box to close it!