Hva når all transport blir elektrisk?

Elnett21 vil vise hvordan elektriske transportløsninger for det 21. århundret
kan se ut i praksis.
For å lykkes med elektrisk transport uten at sikringen går, må alle bidra.

Har vi nok strøm til å elektrifisere all transport? Morgendagens transport begynner nå!

Bli kjent med Elnett21! 🚗🚙🚌🛩⛴🔌🔋

Storskala demoprosjektet vil vise hvordan elektriske transportløsninger for the 21. århundret kan se ut i praksis.

For å lykkes med elektrisk transport – uten at sikringen går – er godt samarbeid en forutsetning. Derfor er @Avinor, @Lyse Elnett, @Smartly, @Stavangerregionen Havn og @Forus Næringspark partnere i www.Elnett21.no

This article was published on 23.01.2020

Partners

PC: Hold down CTRL and press + to enlarge or - to shrink
Mac: Hold down CMD and press + to enlarge or - to shrink.

Click inside this box to close it!