Prosjektområder

FORSAND

Offshore base for store og mindre virksomheter. Lokalisert i Høgsfjorden i Forsand kommune. Fossanhagen Næringspark er i et industriområde på over 205 000 kvm. Det er kort avsstand til Stavangerregionens baseområder for offshorevirksomhet og til den landbaserte virksomheten i regionen. Næringsområdet har god tilgjengelighet fra sjø og land.

 • Aktivitet: Offshore – akvakultur
 • Areal: 35 mål
 • Bygninger: Industri – lager – kontor
 • Kailengde: 79 m
 • Kaidybde: ca 7 m
 • Havnefasiliteter: Vann – strøm  – kran
 • Havneskisser: Nei
 • Book kai/areal: (+47) 51 50 12 01 / epost

Tjenester

 • Fortøyning og løskast
 • Utlån av fagarbeider (timer)
 • Leie av mobilkran, inkludert sertifisert fører
 • Leie av truck (ekskl. fører)
 • Vannlevering (tonn)
 • Av- og påkobling vann
 • Strøm (kwh)
 • Boligrigg
 • Fullstendig prisliste

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!