Vågen gjestehavn utvides – stengt i perioden 17.06 – 25.06

Gjestehavnen utvides med nye flytebrygger/bølgebrytere, og vil være stengt mens dette arbeidet pågår.

For å bedre tilgjengeligheten og servicen i gjestehavnen i Vågen skal det etableres en ny flytebrygge på Strandkaien og den eksisterende flytebryggen på Skagenkaien skal flyttes utover.

Arbeidet starter 17.06.21 og er forventet å vare ca 1 uke. I denne perioden er gjestehavnen stengt. Etter utvidelsen vil antall plasser for besøkende fritidsbåter dobles, og det vil være plass til ca 40 fritidsbåter, avhengig av størrelsen.

Samtidig vil de eksiterende svarte bildekkene bli fjernet, og det vil bli etablert et treskjørt langs hele kaikanten i gjestehavnen. Arbeidet vil pågå i perioden 17.06.21 til 02.07.21, og det vil det være noe redusert kapasitet i gjestehavnen mens dette arbeidet pågår.


COVID-19

SERVICEBYGGET ÅPNER 01.07.21

Servicebygget i Børevigå åpner 01.07.21, og vil være åpent hele sommersesongen.

 

Gjestehavner

Stavanger sentrum har to gjestehavner: Vågen, og Børevigå, like ved Norsk Oljemuseum.
I tillegg tilbyr vi gjesteplasser ved Tananger molo.

Båtplass betales via GoMarina. Gratis app lastes ned fra nettet, eller fra GOMarina sin hjemmeside; https://gomarina.com/nb/ . I Børevigå er det i tillegg mulig å betale med automat.

Kortere opphold inntil 3 timer i tidsrommet 09:00 – 1800 er gratis. Besøket på registreres i GOMarina. Maks én periode pr. døgn pr. båt.

 

 

Priser per døgn:
Meter <10 10 – 15 >15
Båtplass kr 150 kr 200 kr 250
Strøm kr 50 kr 50 kr 50

Børevigå er beregnet for båter opp til 15 meter lengde. Større båter bes  ta kontakt med Maritime Service Centre / Port Authority tel. +47 51 50 12 01 / VHF ch 12

Email: maritim@stavanger.havn.no

 

Maritime Service Centre / Port Authority is manned at the following hours:

Monday – Friday:          06.30 – 22.00

Saturday and Sunday:  10.00 – 17.30

Tjenester

Børeviga gjestehavn

Gjestehavnen i Børevigå ligger i et rolig område like ved Norsk Oljemuseum, få minutters gange fra Stavanger sentrum. Denne havnen egner seg godt for bl.a. barnefamilier i båt.

Havnen har plass til ca 30 fritidsbåter, avhengig av størrelse, og er beregnet for båter under 15 meter.

Alle båtplassene er lagt til rette med gangbare utriggere på begge sider. Det er tilgang til strøm og vannuttak i sommersesongen (1. april – 30. september).

Servicebygget er i 1. etasje på piren like ved havnen, og inneholder dusj, toaletter og vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Tilgangskode til servicebygg finner du i kvitteringen. Koden gir tilgang til servicebygg i den perioden du har betalt. Tast inn kode på panel ved siden av døren.

Servicebygget er normalt åpent hele sommersesongen (1. april – 30. september).

I forbindelse med festivaler kan gjestehavnen bli stengt i kortere perioder.

Salg og annen næringsvirksomhet fra båt tillates ikke i gjestehavn.

Vågen gjestehavn

Gjestehavnen i Vågen ligger svært sentralt midt i Stavanger sentrum. Havnen har 43 gjesteplasser, avhengig av båtstørrelse. Fortøyning skjer på og innenfor flytebrygger.
Tilgang på strøm og vann i sommersesongen (1. april – 30. september).
Støy fra omkringliggende restauranter og puber kan til tider virke sjenerende kveld – og nattestid.

Stavanger har normalt stor cruisetrafikk sommerstid. Når cruiseskipene forlater Vågen om ettermiddagen, kan det oppstå bølger og sterk strøm fra skipenes propeller. Det er derfor viktig å ha vaktsomme blikk på fritidsbåtenes fortøyninger, de få minuttene dette skjer.

Servicebygget er i 1. etasje på piren like ved havnen, og inneholder dusj, toaletter og vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Tilgangskode til servicebygg finner du i kvitteringen. Koden gir tilgang til servicebygg i den perioden du har betalt. Tast inn kode på panel ved siden av døren.

Servicebygget er normalt åpent hele sommersesongen (1. april – 30. september).

I forbindelse med festivaler kan gjestehavnen bli stengt i kortere perioder.

Salg og annen næringsvirksomhet fra båt tillates ikke i gjestehavn.

Velkommen til Tananger gjestehavn

Tananger Gjestehavn er lokalisert på moloen i Melingssundet i Tananger, posisjon
N 58⁰54,3’ E 005⁰ 34,4’
Det er 10 gjesteplasser på bryggen, avhengig av båtstørrelse. Det er ikke strøm eller vann tilgjengelig på bryggen.

Ordensregler som gjelder for opphold i Stavangerregionen Havn sine gjestehavner:

  • Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00
  • Musikk som spilles fra båter skal ikke være så høy at den er til sjenanse.
  • Søppel skal kastes i bosspann eller på miljøstasjon.
  • Båten skal være forsvarlig fortøyd og ikke ligge til hinder for annen trafikk.
  • Båter må fortøye på godkjente plasser eller etter anvisning fra havnevakten.
  • Skade påført annen båt eller brygge skal umiddelbart rapporteres til havnevakten.
  • All manøvrering i havneområdet skal skje iht. sjøveisreglene og med sakte fart så det ikke oppstår fare eller eller voldes skade på andre.
  • Båter skal ikke ligge uten tilsyn over lengre tid.
  • Båter som representerer fare eller ulempe for andre eller for havneanlegget kan fjernes for eiers regning og risiko.
  • Alle båter som ligger i gjestehavnene i vintersesongen (1. oktober – 30. april) SKAL ha strekkavlastere på fortøyningene.

Under større festivaler vil det være utplassert egen vaktbåt i havneområdet.

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!